پایان یک طرح - آموزش اسکریپت نویسی
X
تبلیغات
زولا

آموزش اسکریپت نویسی

آموزش اسکریپت نویسی پوسته گنو-لینوکس

#!/bin/bash

پایان یک طرح

این وبلاگ را به ترجمه فارسی Greg's Wiki که یکی از بهترین منابع موجود در سطح شبکه در باره Bash است و دارای مباحث متنوعی می‌باشد اختصاص داده‌ام. ترجمه شامل BashGuide‏، BashFAQ‏، BashPitfalls، و BashSheet و بسیاری موارد دیگر می‌گردد. من در حد توان و بنا به تشخیص شخصی نزدیک به ۸۰ تا ۹۰ درصد محتوای آن را به فارسی برگردانیده‌ام، و این طرح از طرف من پایان‌یافته تلقی می‌شود. امیدوارم جویندگان آن را بیابند و استفاده کنند و برایشان مفید باشد. محمود پهلوانی

فهرست صفحه‌ها

کلیه صفحه‌های ترجمه شده از Greg's Wiki به سه دسته تقسیم می‌شوند.

 • صفحه‌های راهنمای BashGuide
 • صفحه‌های تکمیلی در باره مفاهیم مهم
 • پرسش و پاسخ‌های رایج

شایان ذکر است که ترجمه‌ها تا پایان سال میلادی 2013 انجام گردیده‌اند و تاریخ آخرین به روزرسانی هر صفحه در ویکی فوق در انتهای هر صفحه ذکر گردیده است، و این ترجمه‌ها مربوط به نگارشِ صفحه اصلی در آن زمان است وبه روزرسانی‌های پس از سال میلادی 2013 را شامل نمی‌گردند.

صفحات راهنمای آموزشی

صفحه‌های تکمیلی در باره مفاهیم مهمپرسش و پاسخ‌های رایج
 1. پرسش و پاسخ 001
 2. پرسش و پاسخ 002
 3. پرسش و پاسخ 003
 4. پرسش و پاسخ 004
 5. پرسش و پاسخ 005
 6. پرسش و پاسخ 006
 7. پرسش و پاسخ 007
 8. پرسش و پاسخ 008
 9. پرسش و پاسخ 009
 10. پرسش و پاسخ 010
 11. پرسش و پاسخ 011
 12. پرسش و پاسخ 012
 13. پرسش و پاسخ 013
 14. پرسش و پاسخ 014
 15. پرسش و پاسخ 015
 16. پرسش و پاسخ 016
 17. پرسش و پاسخ 017
 18. پرسش و پاسخ 018
 19. پرسش و پاسخ 019
 20. پرسش و پاسخ 020
 21. پرسش و پاسخ 021
 22. پرسش و پاسخ 022
 23. پرسش و پاسخ 023
 24. پرسش و پاسخ 024
 25. پرسش و پاسخ 025
 26. پرسش و پاسخ 026
 27. پرسش و پاسخ 027
 28. پرسش و پاسخ 028

 1. پرسش و پاسخ 029
 2. پرسش و پاسخ 030
 3. پرسش و پاسخ 031
 4. پرسش و پاسخ 032
 5. پرسش و پاسخ 033
 6. پرسش و پاسخ 034
 7. پرسش و پاسخ 035
 8. پرسش و پاسخ 036
 9. پرسش و پاسخ 037
 10. پرسش و پاسخ 038
 11. پرسش و پاسخ 039
 12. پرسش و پاسخ 040
 13. پرسش و پاسخ 041
 14. پرسش و پاسخ 042
 15. پرسش و پاسخ 043
 16. پرسش و پاسخ 044
 17. پرسش و پاسخ 045
 18. پرسش و پاسخ 046
 19. پرسش و پاسخ 047
 20. پرسش و پاسخ 048
 21. پرسش و پاسخ 049
 22. پرسش و پاسخ 050
 23. پرسش و پاسخ 051
 24. پرسش و پاسخ 052
 25. پرسش و پاسخ 053
 26. پرسش و پاسخ 054
 27. پرسش و پاسخ 055
 28. پرسش و پاسخ 056

 1. پرسش و پاسخ 057
 2. پرسش و پاسخ 058
 3. پرسش و پاسخ 059
 4. پرسش و پاسخ 060
 5. پرسش و پاسخ 061
 6. پرسش و پاسخ 062
 7. پرسش و پاسخ 063
 8. پرسش و پاسخ 064
 9. پرسش و پاسخ 065
 10. پرسش و پاسخ 066
 11. پرسش و پاسخ 067
 12. پرسش و پاسخ 068
 13. پرسش و پاسخ 069
 14. پرسش و پاسخ 070
 15. پرسش و پاسخ 071
 16. پرسش و پاسخ 072
 17. پرسش و پاسخ 073
 18. پرسش و پاسخ 074
 19. پرسش و پاسخ 075
 20. پرسش و پاسخ 076
 21. پرسش و پاسخ 077
 22. پرسش و پاسخ 078
 23. پرسش و پاسخ 079
 24. پرسش و پاسخ 080
 25. پرسش و پاسخ 081
 26. پرسش و پاسخ 082
 27. پرسش و پاسخ 083
 28. پرسش و پاسخ 084

 1. پرسش و پاسخ 085
 2. پرسش و پاسخ 086
 3. پرسش و پاسخ 087
 4. پرسش و پاسخ 088
 5. پرسش و پاسخ 089
 6. پرسش و پاسخ 090
 7. پرسش و پاسخ 091
 8. پرسش و پاسخ 092
 9. پرسش و پاسخ 093
 10. پرسش و پاسخ 094
 11. پرسش و پاسخ 095
 12. پرسش و پاسخ 096
 13. پرسش و پاسخ 097
 14. پرسش و پاسخ 098
 15. پرسش و پاسخ 099
 16. پرسش و پاسخ 100
 17. پرسش و پاسخ 101
 18. پرسش و پاسخ 102
 19. پرسش و پاسخ 103
 20. پرسش و پاسخ 104
 21. پرسش و پاسخ 105
 22. پرسش و پاسخ 106
 23. پرسش و پاسخ 107
 24. پرسش و پاسخ 108
 25. پرسش و پاسخ 109
 26. پرسش و پاسخ 110

 • چهارشنبه 2 بهمن‌ماه سال 1392 ساعت 11:42 ب.ظ | توسط: محمود | چاپ مطلب