پرسش و پاسخ شماره ۴۳ - آموزش اسکریپت نویسی
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

آموزش اسکریپت نویسی

آموزش اسکریپت نویسی پوسته گنو-لینوکس

#!/bin/bash

پرسش و پاسخ شماره ۴۳

پرسش و پاسخ شماره ۴۳

چرا این job من در crontab ناموفق است؟
0 0 * * * some command > /var/log/mylog.`date +%Y%m%d`‎

در بسیاری از نگارش‌های crontab، با علامت‎ (%)‎ به طور ویژه‌ای رفتار می‌شود، و بنابراین باید با کاراکتر گریز \ پوشش داده شود:

0 0 * * * some command > /var/log/mylog.`date +\%Y\%m\%d`

برای توضیحات بیشتر مستندات سیستم خود را ببینید(‎crontab(5)‎ یا ‎crontab(1)‎). توجه: در سیستم‌هایی که راهنمای crontab را به دو قسمت تقسیم می‌کنند، ممکن است شما برای خواندن بخش مورد نیاز خود لازم باشد ‎man 5 crontab‎ یا ‎man -s 5 crontab‎ را تایپ کنید.CategoryShell

پرسش و پاسخ 43 (آخرین ویرایش ‎ 2010-06-25 20:11:42 ‎ توسط MatthiasPopp)