پرسش و پاسخ شماره ۳۹ - آموزش اسکریپت نویسی

آموزش اسکریپت نویسی

آموزش اسکریپت نویسی پوسته گنو-لینوکس

#!/bin/bash

پرسش و پاسخ شماره ۳۹

پرسش و پاسخ شماره ۳۹

تمام فایلهای نقطه‌ای که bash می‌خواند کدام هستند؟

صفحه فایلهای نقطه‌ای را ملاحظه کنید